“There are three responses to a piece of design – yes, no, and WOW!
Wow is the one to aim for.”


― Milton Glaser
Meer info over mij »

laatste posts & projecten

15/09/2021 | Mycorsodiary

Nabeschouwing deel 3: Terugkijken en vooruitblikken

04/06/2021 | Projecten

Bad Pirates 2 (2021)

27/10/2021 | Weblog

Redesign CorsoNetwerk