Ruim 3 jaar geleden werd geïnspireerd door m’n ontwerp collegae uit de Achterhoek. Zij gingen met een groepje ontwerpers de tenten rond om elkaar te informeren maar vooral om van elkaar te leren. Toen we afgelopen voorjaar naar Vollenhove verhuisden leek me dit de uitgelezen mogelijkheid om te kijken of we dit hier ook van de grond konden krijgen. Zelf mag ik elk jaar graag een rondje langs de groepen maken om te kijken hoe men het overal aan pakt en uitwerkt.

De eerste poging was van mijn kant een beetje te laat in het bouwseizoen geïnitieerd waardoor we uiteindelijk besloten om te kijken of we na het bouwjaar een soort van nabeschouwing met ontwerpers konden organiseren.

Omdat de 4V’s aan gaf het een goed initiatief te vinden wilden ze graag ondersteuning bieden door middel van een ruimte ter beschikking te stellen. Zo zaten we vorige week woensdag met een delegatie van de ontwerpers van 2016 in Vollenhove aan een grote tafel met een koud biertje.

Ik had een kleine agenda voorbereid zodat we niet helemaal ongestructureerd aan de avond begonnen. Uiteindelijk zijn alle punten op het lijstje wel aan bod gekomen, zij het niet allemaal in dezelfde volgorde. 🙂

Iedereen vertelde hoe ze afgelopen bouwjaar 2016 beleefd hadden van begin tot eind. Dus hoe we op de ideeën waren gekomen, in welke vorm dit uitgewerkt is (alleen of ontwerp groep) en hoe het ontwerp in de loop van het jaar zich ontwikkeld heeft tot de wagens die eind Augustus op het parcours stonden. Het is interessant om te horen hoe de werkwijze bij verschillende groepen zijn en tegen welke (herkenbare) problemen er aangelopen wordt. Juist de achtergrond informatie verschaft een hoop inzicht in hoe de creaties uiteindelijk geworden zijn waarbij iedereen wel bepaalde verbeterpunten en leermomenten had.

Ondanks dat we niet alle ontwerpers om tafel hadden gekregen vond ik het, zeker als startpunt, een interessante en leuke avond. Omdat de klok uiteindelijk ruim over elf aanwees hebben we helaas weinig tijd gehad om de plannen voor 2017 te bespreken. Maar we waren het er wel over eens dat het een goed plan is om voor begin 2017 weer een keer met de ontwerpers(-in-spé) bij elkaar te komen. Wie weet een goede start van meer samenwerking met als uiteindelijke doel om het corso naar een hoger niveau te tillen.

Om er een bekende corso-hashtag in te gooien: #corsomaakjesamen!

Categorie: mycorsodiary

Tags: / / / /

Datum: 28/10/2016