‘Bad Pirates’, ons ontwerp voor in eerste instantie 2020 en later 2021 zal helaas niet gebouwd gaan worden in rijdende vorm. Hierboven de maquette in 90% voltooiing van laatste aanpassingen ten behoeve van een aangepast optocht in 2021.

Waar we begin 2020 nog vol enthousiasme het ontwerp presenteerden en in de maanden Februari en Maart de hand legden aan de maquette stond zoals bekend vanaf half Maart 2020 de corsowereld stil. Ook de werkzaamheden aan de maquette waren gestaakt waardoor er ruim een half jaar in de hoek van de garage een halve badeendjes maquette stond.

December 2020: Eerste aanpassingen

Omdat we wel enthousiast waren over het concept en er eind 2020 wat licht aan de corona-tunnel kwam met het nieuws over vaccinaties en een mooie zomer in 2021 zijn we begin December gaan kijken hoe we met wat aanpassingen dit ontwerp toch konden gaan uitvoeren. Hierbij gingen we van 3 naar 2 grote badeenden en werd de compositie aangepast zodat het vooraanzicht weer een fraaie aanblik zou geven. Verder zou het veelal hetzelfde blijven.

April 2021: Nog een keer aanpassen

Omdat tijdens de winterperiode de boel weer op slot ging in Nederland wachtten we even af hoe de ontwikkelingen zouden zijn en welke besluiten genomen gingen worden. Alhoewel de 4V’s hun beslissing blijkbaar al had genomen gingen we gezamenlijk als wagenbouwgroepen toch op zoek naar wat perspectief voor de zomer. Alle groepen wilden hun beste beentje voor gaan zetten om te zorgen dat we eind Augustus een rijdende optocht mogelijk konden maken. Gezien de ontwikkelingen en de vaccinatievoortgang zagen we hier genoeg aanknopingspunten om positief te blijven. Ook hierbij kwamen wat eventuele randvoorwaarden voorbij qua afmetingen dus dat betekende dat we de maquette weer gingen aanpassen om het vrolijke ontwerp alsnog op straat te krijgen.

Zeker toen 24 April de definitieve beslissing uitgesteld werd om te kijken naar mogelijkheden hadden we veel vertrouwen in een goede afloop voor dit ontwerp, dat bleek anderhalve week later al tevergeefs. Zodoende bleef de maquette in de staat zoals op de foto’s te zien is.

Mei 2021

Nadat de 4V’s eigenhandig de optocht afgeblazen had restte ons nog maar 1 conclusie: kunnen we nog wat met dit concept en in welke vorm past dit dan binnen het aangekondigde ‘Dahliafestival’?

We hebben het idee dat we een leuke alternatieve oplossing hebben gevonden en gaan hier komende maanden mee aan de slag. Onderschat de kracht van piraten-badeendjes niet!

Categorie: mycorsodiary

Tags: / / / /

Datum: 28/05/2021